Badania kliniczne

ID Clinic jest jednym z wiodących ośrodków prowadzących badania kliniczne w Polsce.
Badania prowadzone są od początku funkcjonowania ID Clinic.
Kierownikiem Ośrodka Badań Klinicznych jest Doc. dr hab. n. med. Ewa Janczewska, która zajmuje się badaniami klinicznymi od 2001 roku.

Posiadamy certyfikowany, specjalistyczny sprzęt do prowadzenia badań
     Nasz personel badawczy posiada wymagane certyfikaty ICH/GCP (opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji              międzynarodowy standard naukowy i etyczny dotyczący badań klinicznych), oraz IATA (certyfikat dotyczący standardów transportowania materiału biologicznego).
W skład zespołu badawczego ID Clinic, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, wchodzą: lekarze specjaliści, koordynatorzy badań klinicznych, oraz personel pielęgniarski.

                     Pozytywne wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych (w tym FDA – amerykańskiej rządowej Agencji Żywności i Leków)                                 stawia ID Clinic w szeregu wiodących Ośrodków Badawczych w kraju i na Świecie.

 

          Spośród wielu Firm, z którymi prowadziliśmy badania kliniczne na różnych poziomach, można wymienić między innymi:                              Abbvie, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Glaxo Smith Kline, Janssen, Roche.