Badanie kliniczne IMPACT

                   Zapraszamy do udziału w międzynarodowym badaniu fazy 3 doustnego antybiotyku                     stosowanego w leczeniu biegunki związanej z Clostridium difficile (CDAD).

Międzynarodowy wieloośrodkowy program oceny leczenia kadazolidem skierowany jest do osób z podejrzeniem CDAD.

GŁÓWNY CEL BADANIA – ustalenie, czy 10 dni leczenia kadazolidem jest równoważne wobec wankomycyny podawanej uczestnikom chorym na CDAD

SZACUNKOWE ZAPISY – ok. 1280 uczestników na całym świecie

PLANOWANY CZAS TRWANIA – ok. 23 miesiące

 

 Główne kryteria włączenia:                                                                                                                                                                              
 – ukończone 18 lat
– rozpoznanie CDAD z:  biegunką oraz pozytywnym wynikiem badania na toksynę C difficile
 
Główne kryteria wykluczenia:
– więcej niż 1 poprzedni epizod CDAD w okresie 3 miesięcy przed randomizacją
– oznaki CDAD zagrażające życiu lub ostrego
– współistniejąca choroba lub schorzenie bezpośrednio zagrażające życiu
– zapalenie jelita grubego, przewlekły ból brzucha lub przewlekła biegunka w wywiadzie
– niezdolność do przyjmowania leków doustnie
– leczenie przeciwbakteryjne, aktywne przeciw CDAD, podawane ponad 24h (z wyjątkiem leczenia metronidzaolem)
– nadwrażliwość na wankomycynę, oksazolidynony lub chinolony
– niezdolność lub odmowa przestrzegania któregoś z wymogów protokołu

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania – prosimy o kontakt z naszym ośrodkiem!