Cennik usług medycznych

Porada hepatologiczna 200 zł
Porada z zakresu medycyny podróży 200 zł
Porada z zakresu chorób wewnętrznych 200 zł
Porada z zakresu gastroenterologii 200 zł
FibroScan 300 zł
ARFI 350 zł
USG jamy brzusznej 200 zł
Biopsja wątroby 450 zł
Gastroskopia 200 zł
Każdy dodatkowy wycinek 50 zł
Kolonoskopia 450 zł
Każdy dodatkowy wycinek 50 zł
Rektoskopia 150 zł
Kolonoskopia + Polipektomia 750 zł
Gastroskopia + Polipektomia 350 zł
Znieczulenie anestezjologiczne / Znieczulenie do dwóch badań 200 zł /  250zł
Iniekcja podskórna 4 zł
Iniekcja domięśniowa 5 zł

 

 Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 9 zł /str.*
Kopia dokumentacji medycznej 0,30 zł /str.*
Wyjaśnienie  pojęć:

  • Wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej
  • Odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem
  • Kopia – dokument utworzony przez odwzorowanie oryginału dok. medycznej w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)
*Podstawa: Ustawa z dnia 26 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 Poz.836