Cennik usług medycznych

Porada hepatologiczna 100 zł
Porada z zakresu medycyny podróży 100 zł
Porada z zakresu chorób wewnętrznych 100 zł
Porada z zakresu gastroenterologii 100 zł
FibroScan 250 zł
ARFI 350 zł
USG jamy brzusznej 120 zł
Biopsja wątroby 450 zł
Gastroskopia 200 zł
Każdy dodatkowy wycinek 50 zł
Kolonoskopia 300 zł
Każdy dodatkowy wycinek 50 zł
Rektoskopia 150 zł
Kolonoskopia + Polipektomia 450 zł
Gastroskopia + Polipektomia 350 zł
Znieczulenie anestezjologiczne 150 zł
Iniekcja podskórna 4 zł
Iniekcja domięśniowa 5 zł
Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 8 zł /str.*
Kopia dokumentacji medycznej 0,80 zł /str.*
 *Podstawa: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2016 nr 186