Centrum Medycyny Podróży

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób wybierających się za granicę – zwłaszcza do krajów tropikalnych lub innych, gdzie warunki sanitarne i pozostająca na niskim poziomie opieka medyczna mogą odbiegać w sposób istotny od europejskich standardów. 

 

Jako Certyfikowany Ośrodek Medycyny Podróży, należący do Krajowej Sieci Ośrodków Medycyny Podróży (pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego) udzielamy świadczeń z zakresu poradnictwa zdrowotnego, oraz szczepień ochronnych dla podróżujących.

 

W ID Clinic dowiesz się między innymi:
  • jakie są zagrożenia dla zdrowia w kraju, do którego się wybierasz
  • jaka jest możliwa profilaktyka chorób najczęściej występujących w trakcie podróży
  • jakie są obowiązkowe i zalecane szczepienia w danym kraju
  • jak powinna być wyposażona apteczka podróżnika
  • jakie są warunki zdrowotne do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej oraz nurkowania
U nas możesz się także zaszczepić na szereg chorób mogących wystąpić w trakcie podróży (np.: WZW A, WZW B, biegunka, malaria, tężec i inne).

 

Zadzwoń do nas by dowiedzieć się więcej o naszym Centrum!Centrum Medycyny Podróży

Nurkowanie