Nadzieja na lepsze – pomoc psychologiczna

Dołącz do projektu „Nadzieja na lepsze”

ID Clinic, wraz z Fundacją Gwiazda Nadziei zapraszają do skorzystania z pomocy                 psychologicznej udzielanej w ramach projektu realizowanego przez Fundację.
Projekt skierowany jest do osób zakażonych wirusem HCV.
Psycholog pomoże Ci odkryć Twoje mocne strony, wskaże możliwości ewentualnych zmian lub powrotu do aktywnego życia zawodowego pomimo choroby lub tuż po wyleczeniu.
Dla każdego uczestnika  przewidziane są co najmniej 2 spotkania, w trakcie których będziesz miał okazję:

  • omówić swoją sytuację życiową,
  • skorzystać z profesjonalnych testów psychologicznych (wypełnianych również on-line),
  • poddać się diagnozie swoich skłonności zawodowych.

Dzięki temu lepiej poznasz siebie, a to pozwoli Ci na dokonywanie trafniejszych wyborów         życiowych (również zawodowych).

Uczestnicy projektu: osoby zakażone wirusem HCV bądź te, które zakończyły z powodzeniem terapię maksymalnie rok temu (po 1 marca 2015 r.) .

Partnerzy projektu:  

               

Rejestracja uczestników: psycholog@gwiazdanadziei.pl

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

  • Jakub Chmielowski ID Clinic w Mysłowicach tel. (32) 616 13 94 w. 105
  • biuro Fundacji Gwiazda Nadziei tel.  609 719 122 fundacja@gwiazdanadziei.pl

Projekt „Nadzieja na lepsze” finansowany jest z grantu przyznanego w ramach
konkursu „Zwyczajnie Aktywni”, propagującego działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób cierpiących na WZW C, poprzez wpływanie na:
  • utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój,
  • powrót do dotychczasowej aktywności zawodowej i ewentualny rozwój.
Organizatorami konkursu Zwyczajnie Aktywni są: Fundacja Urszuli Jaworskiej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, AbbVie Polska Sp. z o.o.