Specjaliści

Dr hab. n. med. Ewa Janczewska

Specjalista chorób zakaźnych, lekarz chorób wewnętrznych, posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób wątroby, w tym w prowadzeniu terapii przeciwwirusowych u chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby typu B i C.
Od 2001 roku współbadacz, a od 2003 roku badacz główny w wielu badaniach klinicznych we wskazaniach: przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, marskość wątroby, stłuszczeniowe zapalenie wątroby, zakażenie Clostridium difficile.
Od roku 2008 wykonuje nieinwazyjne badania oceniające stopień uszkodzenia wątroby (FibroScan), a od 2011 także badania elastografii wątroby w czasie rzeczywistym (acoustic radiation force impulse – ARFI).

Dr n. med. Arkadiusz Pisula

Specjalista chorób zakaźnych oraz chorób wewnętrznych, posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób wątroby, w tym w prowadzeniu terapii przeciwwirusowych u chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby typu B i C.
Od 2005 roku współbadacz w wielu badaniach klinicznych we wskazaniach: przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, marskość wątroby, stłuszczeniowe zapalenie wątroby, zakażenie Clostridium difficile.
Od roku 2008 wykonuje nieinwazyjne badania oceniające stopień uszkodzenia wątroby (FibroScan), a od 2011 także badania elastografii wątroby w czasie rzeczywistym (acoustic radiation force impulse – ARFI).

Dr n. med. Wioleta Warunek

Specjalista chorób zakaźnych, lekarz chorób wewnętrznych, posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób wątroby, w tym w prowadzeniu terapii przeciwwirusowych u chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby typu B i C.
Od 2000 roku współbadacz w badaniach klinicznych we wskazaniach: przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C oraz marskość wątroby. Absolwent studiów podyplomowych: „ Badania kliniczne – metodologia, organizacja, zarządzanie” ( 2012/2013r).
Posiada dyplom ukończenia dwuletnich studiów podyplomowych z medycyny bólu. Od roku 2013 wykonuje nieinwazyjne badania oceniające stopień uszkodzenia wątroby (FibroScan).

Dr hab. n. med. Brygida Adamek

Specjalista chorób zakaźnych. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1989r. W roku 1993 i 1996 uzyskała kolejno pierwszy i drugi stopień specjalizacji w zakresie chorób zakaźnych. W 1999r. uzyskała stopień naukowy doktora. Po 10 latach pracy w Klinice Chorób Zakaźnych (1990-2000) kontynuuje działalność naukowo-dydaktyczną jako nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2014 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.
Równocześnie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wątroby oraz udziela konsultacji z zakresu profilaktyki i diagnostyki chorób infekcyjnych.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

Dr n. med. Barbara Sobala-Szczygieł

Specjalista chorób zakaźnych, posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób wątroby, w tym w prowadzeniu terapii przeciwwirusowych u chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby typu B i C.
Wykonuje nieinwazyjne badania oceniające stopień uszkodzenia wątroby (FibroScan), a także badania USG jamy brzusznej.

Dr n. med. Alina Chwist

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób układu pokarmowego i chorób wątroby.
Wykonuje nieinwazyjne badania oceniające stopień uszkodzenia wątroby (FibroScan), a także badania USG jamy brzusznej.

Dr  n. med. Beata Puzanowska

Specjalista chorób zakaźnych, lekarz chorób wewnętrznych. 17 letnia praktyka kliniczna i naukowa (adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii – Oddział Chorób Wątroby, Obserwacyjno-Zakaźny, Poradnia Chorób Jelit, Chorób Zakaźnych i Tropikalnych), konsultant Kliniki Kardiologii, Gastroenterologii, OIT Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Obecnie mieszka i pracuje na Śląsku.
Umiejętności zawodowe – endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopie i kolonoskopie, także w znieczuleniu dożylnym), 22 – letnie doświadczenie w prowadzenie chorych z chorobami wątroby i przewodu pokarmowego (diagnostyka i leczenie – marskości alkoholowych, autoimmunologicznych, pozapalnych, choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby trzewnej), a także – boreliozy i innych chorób zakaźnych. Profilaktyka i diagnostyka chorób infekcyjnych, w tym poradnictwo dla osób wyjeżdżających do tropiku. Trudne przypadki diagnostyczne i terapeutyczne.
Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Dr hab. n. med. Michał Kukla

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, adiunkt habilitowany w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach.

W latach  2001 – 2013 roku był asystentem, a następnie adiunktem w Katedrze i Zakładzie Fizjologii w Zabrzu. W czerwcu 2007 roku obronił rozprawę doktorską, w lutym 2013 roku  uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Jest autorem i współautorem 85 artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, licznych doniesień  prezentowanych podczas konferencji naukowych międzynarodowych i krajowych oraz autorem  książki i kilku rozdziałów w książkach o tematyce medycznej.

Głównym polem zainteresowań naukowych dr. hab. n. med. Michała Kukli jest hepatologia, przewlekłe choroby wątroby, zwłaszcza niealkoholowa stłuszczeniowa choroba i wirusowe zapalenia wątroby w powiązaniu z zaburzeniami metabolicznymi takimi jak otyłość i cukrzyca.

W latach 2000 i 2003 odbył staż zagraniczny w dziedzinie chorób wewnętrznych w Bronglais General Hospital, Department of Internal Medicine, Aberystwyth, Wielka Brytania. Od 2013 jest członkiem European Association for the Study of the Liver (EASL), od 2012 roku członkiem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, od 2009 członek European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), od 2009 należy do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, a od 2014 jest vice-przewodniczącym Oddziału Śląskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 2001 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (w latach 2008-2011 jako sekretarz Oddziału Śląskiego).

Dr hab. n. med. Michał Kukla przeprowadza diagnostykę endoskopową i ultrasonograficzną, jako metodę wykrywania nowotworów przewodu pokarmowego. Wykonuje ezofagogastroduodenoskopie oraz kolonoskopie diagnostyczne i zabiegowe. Procedury zabiegowe obejmują endoskopowe usuwanie polipów, tamowanie krwawień, rozszerzanie i protezowania zwężeń przewodu pokarmowego.

Dr n. med. Hubert Bołdys

Gastroenterolog, Specjalista chorób wewnętrznych

 

Dr n. med. Katarzyna Roj

Gastroenterolog, Specjalista chorób wewnętrznych

 

Paulina Michnicka

Koordynator badań klinicznych

 

Jakub Chmielowski

Koordynator badań klinicznych

 

Aniceta Brzozowska

Dietetyk kliniczny, w trakcie drugiej specjalizacji z psychodietetyki.

W ID Clinic pracuje jako dietetyk kliniczny, oprócz tego od 2009 roku zatrudniona jest w Zakładzie Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości przy Katedrze Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2009 roku bierze udział w badaniach klinicznych z zakresu otyłości i cukrzycy. Uczestnik wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Współautor wielu prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.