01.05.2015 – Zmiany w leczeniu WZW C

Od 1 maja 2015 r. Ministerstwo Zdrowia objęło refundacją lek Olysio (symeprevir), które w połączeniu z Peg-Interferonem i rybawiryną, u osób wcześniej nie leczonych, podnosi skuteczność do 90%. Zmieniły się także kryteria kwalifikacji: zniesiona została konieczność występowania marskości wątroby (w skali 2), oraz genotypu T/T genu kodującego dla interleukiny 28.

Dzięki tym zmianom wzrasta dostępność chorych na wzw c do nowoczesnych terapii.